ZAMEK Culture Centre

- homepage

About Festival

Pierwsza edycja Festiwalu Fabuły została zorganizowana w 2014 roku (festiwal odbywa się co dwa lata). Jego kuratorem jest dr Marcin Jaworski (UAM).
Festiwal jest pokazem ważnych i reprezentatywnych zjawisk szeroko rozumianej prozy – nie tylko tej traktowanej zazwyczaj jako wysoko artystyczna, ale też eseju, biografii, reportażu, gatunków popularnych. Co dwa lata zapraszamy do ZAMKU autorów najciekawszych i najważniejszych według nas książek prozatorskich wydawanych w Polsce; przedstawicieli różnych poetyk, pokoleń oraz światopoglądów. Chcemy posłuchać dobrze opowiedzianych historii, ale też zapytać co, dlaczego i jak sobie opowiadamy. Pytając o literaturę, pytamy również o politykę i przemiany społeczne, stare problemy filozoficzne i nowe idee. 
W ramach festiwalu organizujemy także warsztaty fabuły i stylu dla początkujących autorów oraz ogólnopolski konkurs na opowiadanie.
-----------------------------------------
Fotografia przestawia ciemną salę wypełnioną siedzącymi zasłuchanymi ludźmi. Na drugim planie scena na ktróej rozmawia dwóch gości festiwalu. Przeważają ciemnoniebieskie barwy.

Patroni medialni

Współpraca

Partners