ZAMEK Culture Centre

- homepage

About Festival

Pierwsza edycja Festiwalu Fabuły została zorganizowana w 2014 roku (festiwal odbywa się co dwa lata). Jego kuratorem jest prof. Marcin Jaworski (UAM).
 Festiwal jest pokazem ważnych i reprezentatywnych zjawisk szeroko rozumianej prozy – nie tylko tej traktowanej zazwyczaj jako wysoko artystyczna, ale też eseju, biografii, reportażu, gatunków popularnych. Co dwa lata zapraszamy do ZAMKU autorów najciekawszych i najważniejszych według nas książek prozatorskich wydawanych w Polsce; przedstawicieli różnych poetyk, pokoleń oraz światopoglądów. Chcemy posłuchać dobrze opowiedzianych historii, ale też zapytać co, dlaczego i jak sobie opowiadamy. Pytając o literaturę, pytamy również o politykę i przemiany społeczne, stare problemy filozoficzne i nowe idee. 

-----------------------------------------
Plakat wypełnia żółte tło. Na nim widać wysoką postać namalowaną w kolorze czarnym. Jej wnętrze wypełniają żółto-czarne linie, przypominające drabinę, schody, stos książek. W górnej części grafiki pojawiają się napisy „Festiwal Fabuły 21-25 maja 2024” oraz „Centrum Kultury ZAMEK"

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information