ZAMEK Culture Centre

- homepage
Na kolejną edycję Festiwalu Fabuły czekamy do maja 2024 (festiwal odbywa się w rytmie biennale). Co dwa lata zapraszamy do ZAMKU autorów najciekawszych i najważniejszych według nas książek prozatorskich wydawanych w Polsce; przedstawicieli różnych poetyk, pokoleń oraz światopoglądów. Chcemy posłuchać dobrze opowiedzianych historii, ale też zapytać co, dlaczego i jak sobie opowiadamy. Pytając o literaturę, pytamy również o politykę i przemiany społeczne, stare problemy filozoficzne i nowe idee.

------------------
Na zdjęciu widoczna Sala Wielka. Na pierwszym planie, w centrum sali oświetlonej fioletowym światłem, siedzą na krzesłach trzy osoby. To goście i prowadzący spotkanie. W ciemnym tle publiczność zgromadzona w sali.  


This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information