Centrum Kultury Zamek

- strona główna

Przedakcje

Przedakcje, które zapowiadały
Festiwal Fabuły 2018:

18.01.

TEN ŁOKIEĆ ŹLE SIĘ ZGINA  / spotkanie wokół książki z udziałem autora, Sebastiana Frąckiewicza oraz Emilii Dziubak i Rafała Wechterowicza

27.02.

ROBINSON
W BOLECHOWIE / spotkanie
z Maciejem Płazą

6.03.
WYMAZANE
/ spotkanie z Michałem Witkowskim

12.03.
GOMBROWICZ
/
spotkanie z Jerzym Jarzębskim, Klementyną Suchanow i Piotrem Sewerynem Rosołem

17.04.
STANCJE
/ spotkanie z
Wiolettą Grzegorzewską

Przedakcje Festiwalu Fabuły

Partnerzy