Centrum Kultury Zamek

- strona główna

Pracownie

Pracownie artystyczne rozpoczynają swoją działalność we wrześniu. Zapisując się do nich deklarujemy udział w prowadzonych tam zajęciach przez cały rok lub jedno półrocze. Warsztaty prowadzone są przez specjalistów danych dziedzin i przeznaczone dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy). Udział w warsztatach jest płatny. 

Na zamkowych korytarzu w pobliżu pracowni plastycznej znajduje się mobilna forma wystawiennicza TO TU, która w jest nowym sposobem prezentacji prac uczestników stałych pracowni. W pracowniach dostępne są również regały z zamkowymi wydawnictwami, które są materiałem pomocniczym do zajęć, zarówno dla prowadzących i uczestników. Zamkowe zespoły koncertują i wystawiają swoje spektakle w ciągu całego roku w nowoczesnych salach zamkowych.

 
KONTAKT Z INSTRUKTORAMregulamin pracowniCENNIK

Uczestnicy